Nekustamā īpašuma iegādes procedūra


Piedāvājam iepazīties ar informāciju par nekustamā īpašuma iegādes procedūru Latvijā. Nekustamā īpašuma iegādes process ir izklāstīts pa soļiem, sastādīts dokumentu saraksts, kurus nepieciešams sagatavot pirms iesniegšanas Zemesgrāmatā un norādītas valsts nodevas par dokumentu noformēšanu.

 1. Vēlamo parametru noteikšana (cena, platība, atrašanās vieta u.c.).
 2. Nekustamā īpašuma objekta apskate un izvēle.
 3. Objekta juridiskā analīze. Objekta analīze kā investīcijas nekustamā īpašumā, lai noformēt Termiņa uzturēšanās atļauju (pēc nepieciešamības).
 4. Rokas naudas un/vai pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana, kā arī darījuma konta atvēršana (pēc nepieciešamības).
 5. Iesnieguma un pārējo dokumentu iesniegšana pašvaldībā, ar mērķi saņemt atļauju, ka ārzemnieks var iegādāties zemi (pēc nepieciešamības).
 6. Darījuma konta atvēršana bankā un darījuma summas pārskaitīšana (pēc nepieciešamības).
 7. Iesnieguma noformēšana (Nostiprinājuma lūgums) īpašuma tiesību reģistrēšanai Zemesgrāmatai pie zvērināta notāra.
 8. Dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā īpašuma tiesību noformēšanai uz jauno nekustamā īpašuma īpašnieku.
 9. Apliecības saņemšana par īpašuma tiesībām no Zemesgrāmatas pēc darījuma reģistrācijas un īpašuma tiesību nostiprināšanas uz jauno nekustamā īpašuma īpašnieku.
 10. Pieņemšanas-nodošanas akta noformēšana pirkšanas-pārdošanas līguma ietvaros.
 11. Apkalpošanas līgumu reģistrācija uz jaunu nekustamā īpašuma īpašnieku.
 • Noformēts un notariāli apliecināts iesniegums Zemesgrāmatā;
 • Pirkšanas-pārdošanas līgums;
 • Laulātā piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai vai apstiprinājums, ka īpašums ir atsevišķa pārdevēja manta;
 • Pašvaldības vai cita kompetentas valsts iestādes atteikums no pirmās rokas tiesībām uz nekustamo īpašumu, ja šādas tiesības paredz likums;
 • Trešās personas piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai gadījumā, jā zemesgrāmatā ierakstīti aizliegumi par labu trešajai personai.
 • Pašvaldības piekrišana uz nekustamā īpašuma iegādi, ja personai, kas iegādājās zemi ir piemēroti ierobežojumi saskaņā ar likumiem „Par zemes privatizāciju lauku novados” un „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, vai dokuments, kas apliecina, ka persona var iegādāties zemi bez ierobežojumiem;
 • Valsts nodevas nomaksas kvīts par darījuma reģistrāciju;
 • Kancelejas nodevas nomaksas kvīts;
 • Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja persona paraksta dokumentus uz pilnvaras pamata.

Informējam, ka šai informācijai ir vispārīgs raksturs. Katra situācija ir individuālā un iespējams, ka būs nepieciešami papildus dokumenti.

 • Valsts nodeva par īpašuma tiesību reģistrāciju uz nekustamo īpašumu, pamatojoties uz pirkšanas-pārdošanas līgumu sastāda 2% (ne vairāk kā 42686.15 EUR) no īpašuma kadastra vērtības, vai no līguma norādītas pirkuma summas, atkarībā no tā, kura ir lielākā.
 • Kancelejas nodeva par jaunā īpašnieka īpašuma tiesību nostiprinājumu – 14.23 EUR un Zemesgrāmatas apliecības izgatavošanu par īpašuma tiesībām 7.11 EUR.
 • Nekustamā īpašuma pircēja meklēšana;
 • Darījuma dokumentācijas sagatavošana;
 • Darījuma procesa vadība;
 • Palīdzība juridiskos jautājumos.
Baltic Sotheby's Realty LatviaIegādes procedūra