Nekustamā īpašuma pārdošanas procedūra


Piedāvājam iepazīties ar nekustamā īpašuma pārdošanas procedūru Latvijā. Nekustamā īpašuma pārdošanas process ir izklāstīts pa soļiem, sastādīts dokumentu saraksts, kurus nepieciešams sagatavot pirms īpašuma pārdošanas.

 1. Nekustamā īpašuma konsultanta izvēle.
 2. Objekta pamatinformācijas apkopošana (parametri, plāni, bildes).
 3. Objekta juridiskā analīze.
 4. Objekta tekstuālās un vizuālās informācijas sagatavošana.
 5. Informācijas ievietošana datu bāzē un pārējos nekustamā īpašuma interneta resursos.
 6. Klientu meklēšana.
 7. Objekta apskate ar potenciālo pircēju.
 8. Darījuma konta atvēršana bankā (nepieciešamības gadījumā).
 9. Juridiskais atbalsts rokas naudas un/vai pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanā.
 10. Pieņemšanas-nodošanas akta noformēšana pirkšanas-pārdošanas līguma ietvaros.
 11. Apkalpošanas līgumu reģistrācija uz jaunu nekustamā īpašuma īpašnieku.
 • Nostiprinājuma lūgums Zemesgrāmatā;
 • Pirkšanas-pārdošanas līgums;
 • Laulātā piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai vai apstiprinājums, ka īpašums ir atsevišķa pārdevēja manta.
 • Trešās personas piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai gadījumā, jā Zemesgrāmatā ierakstīti aizliegumi par labu trešajai personai.
 • Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja persona paraksta dokumentus uz pilnvaras pamata.
 • Nekustamā īpašuma pircēja meklēšana;
 • Darījuma dokumentācijas sagatavošana;
 • Darījuma procesa vadība;
 • Palīdzība juridiskos jautājumos.
Baltic Sotheby's Realty LatviaPārdošanas procedūra